มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี "เดินชิล กินลม ชมอุทัย" (Chill Out Stroll Around Uthai Thani) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่