มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก