มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

หลักเกณฑ์การประกวดเทพีมรดกโลกห้วยขาแข้ง

งานวันมรดกโลก ประจำปี 2557

วันที่ 7 ธันวาคม 2557

............................

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

          1.1 หญิงสาวอายุระหว่าง 15 - 25 ปี

          1.2 สถานภาพ โสด

          1.3 เตรียมความสามารถพิเศษ คนละไม่เกิน 2 นาที กรณีที่ได้เข้ารอบ 10 คน

 

2. หลักเกณฑ์การประกวดเทพี การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย

          2.1 รูปร่างหน้าตา                      (30 คะแนน)

          2.2 บุคลิกท่าทาง                      (20 คะแนน)

          2.3 ไหวพริบปฏิภาณ                 (20 คะแนน)

          2.4 ความสามารถพิเศษ             (20 คะแนน)

          2.5 เครื่องแต่งกายประกอบ        (10 คะแนน)

 

3. เงินรางวัลในการประกวดเทพีมรดกโลกห้วยขาแข้ง

          กำหนดรางวัลไว้ประเภท 5 รางวัล ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ                             เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลขวัญใจประชาชน                 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

- รางวัลแต่งกายชุดเดินป่าสวยงามเหมาะสม เงินรางวัล 5,000 บาท

- รางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

 

4. การแต่งกาย

          1. แต่งกายชุดเดินป่า (กางเกงขาสั้น พร้อมอุปกรณ์เดินป่า)

          2. แต่งกายชุดผ้าทอ และเสื้อเกาะอก กรณีเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

...........................................

หมายเหตุ - ให้สาวงามที่เข้าประกวดเทพีมรดกโลกห้วยขาแข้ง ไปรายงานตัวในวันที่ 7 ธันวาคม 2557

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไร่ (ชั้น 2) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

- ประกวดชุดเดินป่า (รอบแรก เวลา 15.45 น.)

- ประกวดชุดเดินป่า (รอบคัดเลือก เวลา 16.30 น.) ประกาศผลชุดเดินป่า

          - ประกวดรอบตัดสิน (ชุดผ้าไทย เวลา 17.30 น.)

          - สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

คุณธมนพัณณ์ ตันตินิธิพงษ์          โทรฯ 080-7895353

คุณนริสา เสือเนียม                  โทรฯ 0-5651-3860

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี