มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ตัวอย่างการแต่งกายชุดเดินป่า-ผ้าไทย การประกวดเทพีมรดกโลก ประจำปี 2557

 ผ้าไทย

 

ชุดเดินป่า