มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 


 

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          - เอกสารโครงการ ดาวน์โหลดคลิก

          - ใบสมัคร หลักเกณฑ์ และรายละเอียดเงินรางวัล ดาวน์โหลดคลิก