มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์โครงการงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

ประจำปี 2558

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1. กำหนดการโครงการงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

2.. กำหนดการแถลงข่าว โครงการงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

3. กำหนดการอุปสมบทนาคหมู่และอบรมพระบวชใหม่ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ดาวน์โหลดเอกสารคลิก