ปฏิทิน

May 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนวิชาการและวิชาชีพ

กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนวิชาการและวิชาชีพ คลิก

กำหนดการโครงการ

แผนผังบริเวณสถานที่จัดโครงการฯ

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

2.. กำหนดการโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

3. กำหนดการโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/สารสนเทศ และระบบการคิดของเด็กเพื่อความเป็นผู้นำแห่งอนาคต" ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

4. กำหนดการโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

5. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี" ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

6. กำหนดการโครงการตรวจคัดกรองปริมาณสารเคมีในกระแสเลือดของเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

7. กำหนดการโครงการอบรมผู้ประกาศรุ่นเยาว์ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

8. กำหนดการโครงการเสริมสร้างความรู้กฏหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง "กฏหมายอาญาในชีวิตประจำวัน" ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

9. หลักสูตรการแปรรูปข้าวเพื่อการเพิ่มมูลค่าข้าว (1 วัน) จำนวน 60 คน