มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก