มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก