มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก