มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก