มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก