มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก