มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประชาสัมพันธ์สรรหาผู้สูงอายุเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานี สามารถส่งแบบเสนอรายชื่อฯ ได้ที่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก