มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

   ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณะประโยชน์.. อ่านต่อ