ปฏิทิน

June 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝายอนุรักษ์ และ ฝายเพื่อการเกษตร

ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

..................................................................................

     ๑. ขออนุมัติโครงการ รายละเอียด
     ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและคำสั่ง รายละเอียด
     ๓. กำหนดการจัดฝึกอบรม รายละเอียด