ปฏิทิน

October 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝายอนุรักษ์ และ ฝายเพื่อการเกษตร

ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

..................................................................................

     ๑. ขออนุมัติโครงการ รายละเอียด
     ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและคำสั่ง รายละเอียด
     ๓. กำหนดการจัดฝึกอบรม รายละเอียด