ปฏิทิน

June 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

           ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กำหนดดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้จำนวน ๒๒ กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่ทำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมได้ ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๓๘๖๐ 

รายละเอียดหัวข้อกิจกรรม และกำหนดการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก