มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ภาพกิจกรรมงานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7-8 ตุลาคม 2557

ณ บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี