มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานพื้นที่โครงการแก่นมะกรูด