มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ศูนย์แปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอรี่ของ อบจ.อุทัยธานี ที่ ต.แก่นมะกรูด ณ หมู่ที่ 1 บ้านใต้ ตรงฐาน อส. และหมู่ที่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ ตรงข้ามศูนย์ดับไฟป่า