มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ลงตรวจเยี่ยมแปลงสตรอเบอรี่ ณ หมู่ 1 บ้านใต้ ตรงฐาน อส. ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี