มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ภาพกิจกรรมปักป้ายเนินมหัศจรรย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี