มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ภาพบรรยากาศตลาดกะเหรี่ยง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557-2558