มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการ "ปั่นจักรยานชมท้องนา ชมปักษา...บึงพระชนก"