มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

 

 ตารางการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุทัยธานีคัพ และ อบจ.จูเนียร์ คัพ ประจำปี 2560

 

รายละเอียดคลิก

 

ตารางการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุทัยธานีคัพ และ อบจ.จูเนียร์ คัพ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 13 -30 มิถุนายน 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
***********************
อบจ จูเนียร์ คัพ   
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี    
A  B 
โรงเรียนบ้านทุ่งมน  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 
โรงเรียนลานสักวิทยา โรงเรียนบ้านกลาง 
โรงเรียนวัดทัพหมัน  N.T. SPORT 
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 
       
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   
A
N.T. SPORT โรงเรียนวัดทัพหมัน 
โรงเรียนบ้านห้วยแปล้า  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา  โรงเรียนลานสักวิทยา 
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 
       
อบจ.อุทัยธานี คัพ    
รุ่นประชาชน   
A   B        C        D
สำราญ เภสัช วังยาง บ้านไร่ หนองขาหย่าง
สาสุข FC ทัพหลวง บุตราเงิน MOUTH Cafe
  ลานสักวิทยา ทีคะสุข เขาบางแกรก

 

 

คู่ที่ ว/ด/ป เวลา ประเภทรุ่น สาย คู่แข่งขัน ผล หมายเหตุ
1 13 มิ.ย 60 09.00 น 12 ปี A โรงเรียนบ้านทุ่งมน  -   โรงเรียนลานสักวิทยา   รอบแรก
2 10.30 น 12 ปี B N.T. SPORT  -  โรงเรียนอนุบาลลานสัก  
3 13.00 น 14 ปี A N.T. SPORT  -  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  
4 15.00 น 14 ปี A ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์  - ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา   
5 14 มิ.ย 60 09.00 น 12 ปี B โรงเรียนอนุบาลห้วยคต  -  โรงเรียนบ้านกลาง  
6 10.30 น 12 ปี A โรงเรียนวัดทัพหมัน - โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง  
7 13.00 น 14 ปี B โรงเรียนวัดทัพหมัน  -  โรงเรียนบ้านน้ำพุ  
8 15.00 น 14 ปี B โรงเรียนอุทัยวิทยาคม - โรงเรียนลานสักวิทยา  
9 16 มิ.ย 60 09.00 น 12 ปี A โรงเรียนบ้านทุ่งมน  -   โรงเรียนวัดทัพหมัน  
10 10.30 น 12 ปี A โรงเรียนลานสักวิทยา  - โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง  
11 13.00 น 14 ปี A โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม -  N.T. SPORT  
12 15.00 น 14 ปี B โรงเรียนวัดทัพหมัน  -  โรงเรียนลานสักวิทยา   
13 17 มิ.ย 60 09.00 น ปชช A สำราญ เภสัช - สาสุข FC  
14 11.00 น ปชช B วังยาง  - ทัพหลวง  
15 13.30 น ปชช C ทีคะสุข  -  บุตราเงิน  
16 15.30 น ปชช D หนองขาหย่าง  - MOUTH Cafe  
17 18 มิ.ย 60 09.00 น ปชช B วังยาง  -  ลานสัก  
18 13.30 น ปชช C บ้านไร่  -  ทีคะสุข  
19 15.30 น ปชช D หนองขาหย่าง  - เขาบางแกรก  
20 19 มิ.ย 60 09.00 น 12 ปี B โรงเรียนบ้านกลาง  -  โรงเรียนอนุบาลลานสัก  
21 10.30 น 12 ปี B โรงเรียนอนุบาลห้วยคต  -  N.T. SPORT   
22 13.00 น 14 ปี A ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์  - โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม  
23 15.00 น 14 ปี B โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง - โรงเรียนวัดทัพหมัน  
24 20 มิ.ย 60 09.00 น  12 ปี  A โรงเรียนลานสักวิทยา  - โรงเรียนวัดทัพหมัน  
25 10.30 น 12 ปี A โรงเรียนบ้านทุ่งมน - โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง  
26 13.00 น 14 ปี B โรงเรียนบ้านน้ำพุ - โรงเรียนลานสักวิทยา  
27 15.00 น 14 ปี B โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  -  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง    
28 21 มิ.ย 60 09.00 น  12 ปี  B โรงเรียนบ้านกลาง  -  N.T. SPORT  
29 10.30 น 12 ปี B โรงเรียนอนุบาลลานสัก  -  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต  
30 13.00 น 14 ปี A N.T. SPORT  -  ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา  
31 15.00 น 14 ปี A ร.ร.บ้านห้วยแปล้า  -  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม     
32 22 มิ.ย 60 09.00 น 14 ปี A ร.ร.บ้านห้วยแปล้า  -  ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา     
33 11.00 น 14 ปี B โรงเรียนบ้านน้ำพุ  -  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง  
34 13.00 น 14 ปี A N.T. SPORT  - โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   
35 15.00 น 14 ปี B โรงเรียนวัดทัพหมัน  -  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
36 23 มิ.ย 60 09.00 น 14 ปี A ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา - โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม   
37 10.30 น 14 ปี A ร.ร.บ้านห้วยเปล้า  -   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
38 13.00 น 14 ปี B โรงเรียนลานสักวิทยา  -  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง  
39 15.00 น 14 ปี B โรงเรียนบ้านน้ำพุ  - โรงเรียนอุทัยวิทยาคม   
               
คู่ที่ ว/ด/ป เวลา ประเภทรุ่น สาย คู่แข่งขัน ผล หมายเหตุ
40 24 มิ.ย 60 09.00 น ปชช B ทัพหลวง  - ลานสัก   รอบแรก
41 13.30 น ปชช C บุตราเงิน  -  บ้านไร่  
42 15.30 น. ปชช D MOUTH Café  -  เขาบางแกรก  
43 27 มิ.ย 60 09.00 น ปชช   ที่ 1 สาย A -  ที่ 2 สาย C   รอบ 8 ทีม
         
44 11.00 น ปชช   ที่ 1 สาย C -  ที่ 2 สาย A  
         
45 13.30 น ปชช   ที่ 1 สาย B -  ที่ 2 สาย D  
         
46 15.30 น. ปชช   ที่ 1 สาย D -  ที่ 2 สาย B  
         
47 28 มิ.ย 60 09.00 น 12 ปี   ที่ 1 สาย A  -  ที่ 2 สาย B   รอบรอง
         
48 10.30 น 12 ปี   ที่ 1 สาย B  -  ที่ 2 สาย A  
         
49 13.00 น 14 ปี   ที่ 1 สาย A  -  ที่ 2 สาย B  
         
50 15.00 น 14 ปี   ที่ 1 สาย B  -  ที่ 2 สาย A  
         
51 29 มิ.ย 60 09.00 น 12 ปี   ทีมแพ้ คู่ที่ 47  -  ทีมแพ้คู่ที่ 48   ชิงอันดับ 3
         
52 10.30 น 12 ปี   ทีมชนะคู่ที่ 47  -  ทีมชนะคู่ที่ 48   ชิงชนะเลิศ
         
53 13.30 น ปชช   ทีมชนะคู่ที่ 43 - ทีมชนะคู่ที่ 45   รอบรอง
         
54 15.30 น. ปชช   ทีมชนะคู่ที่ 44 - ทีมชนะคู่ที่ 46  
         
55 30 มิ.ย 60 09.00 น 14 ปี   ทีมแพ้คู่ที่ 49 - ทีมแพ้คู่ที่ 50   ชิงอันดับ 3
 
56 10.30 น 14 ปี   ทีมชนะคู่ที่ 49 - ทีมชนะคู่ที่ 50   ชิงชนะเลิศ
 
57 13.00 น ปชช   ทีมแพ้คู่ที่ 53 - ทีมแพ้คู่ที่ 54   ชิงอันดับ 3
 
58 15.00 น ปชช   ทีมชนะคู่ที่ 53 - ทีมชนะคู่ที่ 54   ชิงชนะเลิศ
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม    
หมายเหตุ   นักกีฬาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้งก่อนลงทำการแข่งขัน
หมายเหตุ  ทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกประเภท ให้นำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน
หมายเหตุ   ทีมที่ได้รับเงินรางวัลทุกประเภท ให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับเงินรางวัลการแข่งขันทุกรายการ
หมายเหตุ   ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด ภายใน 15 นาที ปรับเป็นแพ้ทันที