มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบจ.อุทัยธานี 2560 รายละเอียด