ปฏิทิน

October 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

          จังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม จะเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุดของโรค มือ เท้า ปาก และเพื่อให้การป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเร่งรัดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก

          สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uthailocal.go.th หัวข้อ "หนังสือราชการ สถ.จ.อุทัยธานี"