ปฏิทิน

November 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตราการด้านงบประมาณ โครงการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก