มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก