ปฏิทิน

December 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

รายชื่อโรงแรมที่ชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

...........................................................................

 

โรงแรม

 อำเภอ

 ที่อยู่

 เบอร์โทรศัพท์

 อัตราราคาห้องพัก

1

โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์

 เมืองฯ

26 ถ.พหลโยธิน

ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง

056-511263 ,

056-524833-5

 เริ่มต้น 850 บาท

2

333 เฮาส์

 เมืองฯ

1/1-12,240-252

ต.สะแกกรัง อ.เมือง

056-524883

 เริ่มต้น 100-250 บาท

3

โรงแรม อมรสุข

 เมืองฯ

71/23 ถ.รักการดี

ต.อุทัยใหม่

056-524335 ,

056-524339

 เริ่มต้น 250-400 บาท

4

โรงแรม พิบูลย์สุข

 เมืองฯ

336 ถ.ศรีอุทัย

ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง

056-511048 ,

056-511647

 เริ่มต้น 300 บาท

5

บ้านอิงน้ำรีสอร์ท

 เมืองฯ

128 ม.1

ต.สะแกกรัง อ.เมือง

056-980199,

080-8399499

 เริ่มต้น 800-1,000 บาท

6

เกรสไอลินธ์รีสอร์ท

 เมืองฯ

50 ม.4 ต.น้ำซึม

อ.เมือง

091-3802939,

056-503629

 เริ่มต้น 500-800 บาท

7

ไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

 เมืองฯ

55 ม.4 ต.หาดทนง

อ.เมือง

056-516333

 เริ่มต้น 3,650 บาท

8

บ้านกลางเขารีสอร์ท

 เมืองฯ

161 ม.7 ต.ดอนขวาง

อ.เมือง

089-7037558 ,

086-5735662

 เริ่มต้น 450-1,200 บาท

9

S - VILL รีสอร์ท

 เมืองฯ

295 ม.3 ต.น้ำซึม

อ.เมือง

081-8886791 ,

056-512642

 เริ่มต้น 500-750 บาท

10

บ้านสุรฎีรีสอร์ท

 เมืองฯ

82/1 หมู่ 6 ต.หาดทนง

อ.เมือง

081-4743232 ,

086-9620147 ,

056-510902

 เริ่มต้น 400-550 บาท

11

บ้านสวนจันทิตา โฮมสเตย์

 เมืองฯ

39/2 ต.สะแกกรัง

อ.เมือง

081-1441988

 เริ่มต้น 2,000 บาท

12

พญาไม้รีสอร์ท

 เมืองฯ

34,36 ถ.สะแกกรังออก

ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง

081-6741992 ,

056-512708 ,

086-6809955

 เริ่มต้น 900-3,000 บาท

13

บ้านสะแกกรัง รีสอร์ท

 เมืองฯ

118/7 ถ.พิบูลศิริ

ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง

081-8151937 ,

095-7076722 ,

093-9494014

 เริ่มต้น 550 บาท

14

ธาราฮิลล์อุทัยธานี

 เมืองฯ

300 ม.2 ต.สะแกกรัง

อ.เมือง

086-4004445 ,

056-571878

 เริ่มต้น 550 บาท

15

ริเวอร์มารีนา รีสอร์ท

 เมืองฯ

110 ม.4 ต.ท่าซุง อ.เมือง

089-5337559

 เริ่มต้น 500-700 บาท

16

อุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท

 เมืองฯ

8 ม.5 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง

081-8865793 ,

056-980044

 เริ่มต้น 1,700-2,000 บาท

17

สงบ&สบาย รีสอร์ท

 เมืองฯ

108 ม.5 ต.น้ำซึม อ.เมือง

087-2016074

 เริ่มต้น 500-550 บาท

18

กลางเมืองวิลล่า

 เมืองฯ

328/16 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่

098-7814564,

096-6755466 ,

056-049713

 เริ่มต้น 600 - 800 บาท

19

ไม้งาม รีสอร์ท

 ทัพทัน

3/3 ม.6 ต.หนองยายดา

อ.ทัพทัน

091-9734378

 เริ่มต้น 450 บาท

20

ภูธารา รีสอร์ท

 ทัพทัน

98 ม.3 ต. หนองยายดา

อ.ทัพทัน

092-3574445

 เริ่มต้น 350 - 450 บาท

21

โฮมสเตย์ทัพทัน

 ทัพทัน

9/9 ม.1 ต.ทัพทัน

อ.ทัพทัน

088-1564490 ,

081-0413759

 เริ่มต้น 100 - 300 บาท

22

ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮมรีสอร์ท

 บ้านไร่

102 ม.8 ต.คอกควาย

อ.บ้านไร่

081-8674967 ,

081-9765199 ,

081-9731213

 เริ่มต้น 1,000 บาท

23

ห้วยป่าปกรีสอร์ท

 บ้านไร่

149 ต.บ้านไร่

อ.บ้านไร่

081-9531532 ,

056-596152 ,

056-596150-54

 เริ่มต้น 900-5,500 บาท

24

พูลสุขรีสอร์ท

 บ้านไร่

45 ม.2 ต.บ้านบึง

อ.บ้านไร่

081-9121896 ,

084-5920013 ,

081-9121896

 เริ่มต้น 500 บาท

25

บ้านสวนรีสอร์ท

 บ้านไร่

328 ต.บ้านไร่

อ.บ้านไร่

056-546310 ,

081-8880206

 เริ่มต้น 400-1,200 บาท

26

ปาล์มการ์เด้นท์รีสอร์ท

 บ้านไร่

170 ม.1 ต.บ้านบึง

อ.บ้านไร่

082-1700899

 เริ่มต้น 300-500 บาท

27

โรงแรม วัฒนารีสอร์ท

 บ้านไร่

99 ม.1 ต.บ้านไร่

อ.บ้านไร่

056-539133 ,

081-8866042 ,

089-7936666 (Line)

 เริ่มต้น 350-550 บาท

28

โรงแรม อวตารสปาเมาท์เท่น สวีท

 บ้านไร่

454 ม.3 ต.บ้านไร่

อ.บ้านไร่

081-6180562 ,

056-596164 ,

084-6180562

 เริ่มต้น 2,200 บาท

29

ภูเคียงเดือน รีสอร์ท

 บ้านไร่

259 ม.1 ต.บ้านไร่

อ.บ้านไร่

081-8888048

 เริ่มต้น 350-1,500 บาท

30

ภูพฤกษารีสอร์ท

 บ้านไร่

177 ม.8 ต.คอกควาย

อ.บ้านไร่

081-5853713 ,

081-8513868

 เริ่มต้น 1,000 บาท

31

บ้านไร่ชมจันทร์ รีสอร์ท

 บ้านไร่

39/1 ม.2 ต.บ้านบึง

อ.บ้านไร่

089-5126656 ,

056-539784 ,

056-510784

 เริ่มต้น 390 บาท

32

ภูตะวัน รีสอร์ท

 บ้านไร่

25/21 ม.1 ต.บ้านไร่

อ.บ้านไร่

056-539461 ,

089-9067689

 เริ่มต้น 350-1,200 บาท

33

บ้านพักจีระดิษฐ์

 ลานสัก

188/1 ม.2 ต.ลานสัก

อ.ลานสัก

081-8303960 ,

056-537174 ,

056-522098

 เริ่มต้น 300 -800 บาท

34

สนธยาบ้านพัก

 ลานสัก

21 ม.4 ต.ทุ่งนางาม

อ.ลานสัก

081-8874659 ,

082-8739889

 เริ่มต้น 300-400 บาท

35

หุบป่าตาด โฮมสเตย์

 ลานสัก

42/1 ม. 3 ต.ทุ่งนางาม

อ.ลานสัก

081-8863841 ,

081-8876717

 เริ่มต้น 800 บาท

36

หมวดจรัญ รีสอร์ท

 ลานสัก

157/1 ม.4 ต.ทุ่งนางาม

อ.ลานสัก

080-1177911

 เริ่มต้น 450 บาท

37

Water@Mountain รีสอร์ท

 ลานสัก

159/9 ต.ทุ่งนางาม

อ.ลานสัก

087-1970488

 เริ่มต้น 700 บาท

38

จันทิมา รีสอร์ท

 ลานสัก

225/1 ม.2 ต.ลานสัก

อ.ลานสัก

056-537101 ,

091-3958844

 เริ่มต้น 500 บาท

39

บ้านภูผา

 ลานสัก

44/1 ม.3 ต.ทุ่งนางาม

อ.ลานสัก

081-3038801

 เริ่มต้น 1,000 บาท

40

เรือนพักสุขสมุทร

 ลานสัก

146/1 ม.2 ต.ลานสัก

อ.ลานสัก

089-0736107 ,

087-8384290 ,

087-8473257

 เริ่มต้น 450 บาท

41

บ้านประภัสสร

 สว่างอารมณ์

89 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์

090-9824759

 เริ่มต้น 500 บาท

42

เอส พี การ์เด้น โฮมสเตย์

 สว่างอารมณ์

30/2 ม.5 ต.ไผ่เขียว

อ.สว่างอารมณ์

081-7070234 ,

081-9710708

 เริ่มต้น 500 บาท

43

พฤกษารีสอร์ท

 สว่างอารมณ์

100 ม.6 ต.สว่างอารมณ์

อ.สว่างอารมณ์

087-8397107

 เริ่มต้น 400-500 บาท

44

ร่มไม้ชายน้ำ&สระปลา

 สว่างอารมณ์

125/9 ม.2 ต.ไผ่เขียว

อ.สว่างอารมณ์

089-8563224 ,

081-9721813

 เริ่มต้น 500 บาท

45

สนันดาโฮมสเตย์

 สว่างอารมณ์

76 ม.7 ต.บ่อยาง

อ.สว่างอารมณ์

086-3688426 ,

084-8224647

 เริ่มต้น 500 บาท

46

ซีทูยู โฮเต็ล

 หนองขาหย่าง

88 ม. 1 ต.ท่าโพ

อ.หนองขาหย่าง

056-511979 ,

082-4014441

 เริ่มต้น 550 - 1,200 บาท

47

เรือนข้าวหอมเรสซิเดนส์

 หนองขาหย่าง

14 ม.1 ต.หนองขาหย่าง

อ.หนองขาหย่าง

087-7299015 ,

056-510851

 เริ่มต้น 500 บาท

48

ปลายฟ้ารีสอร์ท

 หนองขาหย่าง

89 ม. 1 ต.หมกแถว

อ.หนองขาหย่าง

091-8064188

 เริ่มต้น 500-600 บาท

49

บ้านทุ่งโฮมสเตย์

 หนองขาหย่าง

62 ม.3 ต.หนองไผ่

อ.หนองขาหย่าง

087-1976677 ,

089-5667770

 เริ่มต้น 400 - 500 บาท

50

บ้านผู้ใหญ่รีสอร์ท

 หนองขาหย่าง

105-106 ม.2 ต.ท่าโพ

อ.หนองขาหย่าง

083-1644827 ,

090-3187471

 เริ่มต้น 400 - 450 บาท

51

มโนราห์รีสอร์ท

 หนองฉาง

32 ม.4 ถ.หนองฉาง-บ้านไร่

ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง

056-531576 ,

097-9922760

 เริ่มต้น 300-320 บาท

52

โพรีนุ่น

หนองฉาง

270/14-15 ตรงข้าม

ดับเพลิงหนองฉาง ต.หนองฉาง

056-531074,

084-9515388

 เริ่มต้น 500-650 บาท

53

ปะราลีรีสอร์ท

หนองฉาง

62 ม.8 ต.หนองยาง

อ.หนองฉาง

056-521209 ,

081-8874560

 เริ่มต้น 350 บาท

54

เฉ่งรีสอร์ท

 หนองฉาง

277 ต.หนองฉาง

อ.หนองฉาง

087-7459552

 เริ่มต้น 280 บาท

55

วังทองอิน

 หนองฉาง

115/6 ต.หนองสรวง

อ.หนองฉาง

084-2265765

 เริ่มต้น 120-160 บาท

56

ศรีวิจิตรรีสอร์ท

 หนองฉาง

116/3 ต.หนองสรวง

อ.หนองฉาง

056-521483

 เริ่มต้น 380-450 บาท

57

สุขทวีรีสอร์ท

 หนองฉาง

99 ม.15 ต.ทุ่งโพ

อ.หนองฉาง

081-8889941 ,

095-4602614

 เริ่มต้น 400 -500 บาท

58

สบายใจ รีสอร์ท

 หนองฉาง

234 ม.8 ต.หนองยาง

อ.หนองฉาง

081-9716688 ,

056-531277

 เริ่มต้น 350-450 บาท

59

บ้านกรีน รีสอร์ท

 หนองฉาง

108/2 ม.10 ต.หนองยาง

อ.หนองฉาง

056-985041 ,

081-1825248

 เริ่มต้น 400 บาท

60

ดรีมโฮเต็ล

 ห้วยคต

ม.3 ต.ห้วยคต

อ.ห้วยคต

056-518125 ,

087-8452825

 เริ่มต้น 400-500 บาท

61

วัฒนาสิริรีสอร์ท

 ห้วยคต

89 ม.3 ต.ห้วยคต

.ห้วยคต

089-8562048 ,

093-1847766

 เริ่มต้น 400 บาท

62

ห้วยคตรีสอร์ท

 ห้วยคต

100 ม.2 ต.สุขฤทัย

อ.ห้วยคต

086-3457917,

056-518099

 เริ่มต้น 400 -1,500 บาท

63

H2O รีสอร์ท

 ห้วยคต

111 ม.9 สี่แยกตลาดเขาตะพาบ

ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต

080-0959777 ,

093-2320377

 เริ่มต้น 390-500 บาท

 ...........................................................................