มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแบดมินตัน เพื่อใช้ในโครงการแบดมินตัน อบจ.อุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อลูกแบดมินตันและถ้วยรางวัล ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน อบจ.อุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง