ปฏิทิน

February 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดจ้างทำสิ่งพิมพ์สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุงานเพื่อไว้ใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อใช้กับแปลงพฤกษชาติพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง