ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ปฏิทิน

August 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาแรงงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านโคกหม้อ-บ้านบึงทับแต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลอง ระยะทางยาวรวม ๗,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง