มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก-บ้านสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก