มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก