มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก