มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายวัดสังกัดรัตนคีรี - บ้านหนองแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก