มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายวัดสังกัสรัตนคีรี-บ้านหนองแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาพร้อมด้วยตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก