มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง – บ้านตลุกดู่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                                              ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก