มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณฝายบุ่งฝาง หมู่ที่ ๘, ๑๑, ๓ ตำบลเขากวางทอง - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งโพ                                           อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่