มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก