มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆในเขตจังหวัดอุทัยธานี(26ม.ย.60)   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก