มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จำนวน  2 สายทาง 1.สายบ้านเนินตูม - บ้านเนินสำโรง  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  2. สายบ้านพันสี - บ้านหนองกาหลวง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก