มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก