ปฏิทิน

May 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ๒ ชั้น (Double Surface Tretment) หมู่ที่ ๕, ๑๑,๖ ตำบลคอกควาย – หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและใช้เครื่องจักรกลของ อบจ. ดำเนินการรายละเอียดรูปแบบและรายการที่อบจ.กำหนด