มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานโครงการพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก