มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์การประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก