มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก