มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราาเกิน 100,000.-บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000.-บาท จำนวน 5 โครงการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่