มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลตำบลหนองฉาง-บ้าท่าชะอม ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก