มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก