มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ พร้อมวัสดุบรรจุสารปรับปรุงดิน บรรจุน้ำหมักชีวภาพและด้ายเย็บกระสอบ ตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 14 รายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่